No tens activat JAVASCRIPT al navegador, pots navegar en la nostra web tranquil·lament, però et recomanem que ho activis perquè puguis fer us del Web amb totes les funcionalitats.

Itineraris de formacions 

Obertament ofereix mòduls formatius per la lluita contra l’estigma a les taules de salut mental i espais de coordinació

Com més s’estengui la lluita contra l’estigma en salut mental arreu de Catalunya, més força tindrà la causa. Per tal de facilitar aquesta extensió, Obertament ha dissenyat uns itineraris de formació i acompanyament adaptables per a diversos públics i necessitats.

Cada mòdul està pensat per tractar un tema concret que té pes específic en la lluita contra l’estigma, i es poden agrupar en diferents paquets segons l’objectiu. Depenent de l’enfocament que se li vulgui donar a l’itinerari i els públics als quals estigui destinat, poden existir diversos programes.

Aquest és el llistat total de formacions que s’ofereixen, juntament amb una breu descripció de les mateixes, la seva durada i distribució en sessions i per a quins públics estan pensades (si estàs veient aquesta informació des d'un dispositiu mòbil o una tablet, activa la vista horitzontal per veure correctament les següents taules):

Formació

Total
hores

Objectius de la formació

Per a qui
està pensada

Persones
formadores

Formació en lluita
contra l'estigma

10h
(5h/sessió)
2 sessions

• Consolidar les bases de la lluita contra
l’estigma
• Assolir coneixements sobre salut mental,
estigma i discriminació
• Donar a conèixer la importància de
l’apoderament de la primera persona

Professionals i 
voluntaris
d’entitats
i administracions

Helena Quesada 

Formació inicial
activistes

18h
(4,5h/sessió)
4 sessions

• Consolidar les bases de la lluita contra
l’estigma
• Assolir coneixements sobre salut mental,
estigma i discriminació
• Treballar l’autoestima i l’autoestigma

Persones amb
experiència 
viscuda de 
trastorn mental

 Maria Lomascolo

Creació d'història
de vida

5h
(2,5h/sessió)
2 sessions

• Impulsar la creació d’històries de
recuperació
• Fomentar la creació d’històries de
normalització de les persones amb un 
problema de salut mental

Persones amb
experiència
viscuda de
trastorn mental

 Maria Lomascolo

Acompanyament
d'històries de vida

5h
(2,5h/sessió)
2 sessions

• Fomentar l'acompanyament de les
històries de vida
• Fomentar l’autonomia de les entitats
en la lluita contra l’estigma

Activistes i
professionals i
voluntaris que
hagin assistit
a la primera
formació

 Maria Lomascolo

Portaveus

13,5h
(4,5h/sessió)
3 sessions

• Conèixer el funcionament de la xarxa de
portaveus de luita  contra l’estigma, els
seus missatges clau i temes recomanats
• Comprendre el rol del portaveu:
experiència individual vs lluita col·lectiva
• Treballar aspectes tant de contingut com formals a l’hora de relatar l’experiència
als mitjans de comunicació
• Reflexionar sobre el propi procés i
conseqüències de l’exposició als mitjans

Persones amb
experiència
viscuda de
trastorn mental

Ariadna Rogero 

Accions de
sensibilització
de carrer

2h

• Aprendre com crear i gestionar esdeveniments comunitaris per parlar de salut mental

• Guanyar aptituds per tal de tenir converses en salut mental

• Reforçar el discurs lliure d’estigma

Activistes i
professionals i
voluntaris que
hagin assistit
a la primera
formació

Helena Quesada 

Accions de
sensibilització
a periodistes

4h

• Conèixer formes d’estigma als mitjans

• Entendre el paper del periodisme en la lluita contra ’estigma

• Entendre el paper de l’activista en la lluita contra l’estigma als mitjans

• Conèixer els handicaps de la tasca periodística

• Com organitzar una trobada amb periodistes

Activistes i
professionals i
voluntaris que
hagin assistit
a la primera
formació

Ariadna Rogero 

Dinamització
d'accions de
sensibilització

4h

 • Aprendre com crear i gestionar esdeveniments i activitats grupals per parlar de salut mental.

 • Fomentar el coneixement teòric i pràctic sobre la dinamització de grups i el rol del facilitador.

Activistes i
professionals i
voluntaris que
hagin assistit
a la primera
formació

Maria Lomascolo 

Projectes amb
metodologia TLC3

3h

• Conèixer la metodologia  TLC3 per a
projectes antiestigma
• Assolir coneixements de les diferents
fases per dur a terme un projecte 
antiestigma, des del disseny, l’execució
i l’avaluació del projecte

Activistes i
professionals i
voluntaris que
hagin assistit
a la primera
formació

 Helena Quesada

Comunicació per
a entitats antiestigma

6h
(3h/sessió)
2 sessions 

• Definició objectius comunicatius

• Establir públics diana

• Selecció eines comunicatives

• Principals Canals

• Zoom en campanyes

Activistes i
professionals i
voluntaris que
hagin assistit
a la primera
formació

Carlos Alcoba 

Sostenibilitat de la
lluita contra l'estigma

3h

• Principals vies de captació publiques (subvencions)

• Estratègies captació empreses

• Captació de particulars (eines)

Activistes i
professionals i
voluntaris que
hagin assistit
a la primera
formació

Carlos Alcoba 

Avaluant projectes
antiestigma

2h

• Incorporar la importància d’avaluar
els projectes antiestigma
• Conèixer les diferents escales 
internacionals de mesura d’impacte
antiestigma

Activistes i
professionals i
voluntaris que
hagin assistit
a la primera
formació

 Anaïs Tosas

Foment de l'activisme
en primera persona

3h

• Com captem activisme

• Com acollim a l’activista

• Com dinamitzem la relació amb els activistes per a que participin 

Activistes i
professionals i
voluntaris que
hagin assistit
a la primera
formació

 Ariadna Rogero


Totes aquestes formacions es poden agrupar en diversos mòduls. Aquestes són les propostes bàsiques, tot i que els itineraris es poden adaptar a les necessitats de les persones, entitats, serveis o institucions interessades.

Mòdul AMòdul BMòdul CMòdul D
Coneixements i habilitats Competències
Per a primera persona Per a professionals General General
•Formació d’activistes
18h
•Història de vida
5h
•Història de vida joves
5h
•Formació (joves)
18h
•Portaveus
13,5h
•Formació de lluita
contra l’estigma
10h
•Acompanyament
d’històries de vida
5h
•Accions de sensibilització de carrer
2h
•Accions de sensibilització a periodistes
4h
•Dinamització d’accions de sensibilització
4h
•Projectes amb metodologia TLC3
3h
•Comunicació per a
entitats antiestigma
6h
•Sostenibilitat de la
lluita contra l'estigma
3h
•Avaluant projectes
antiestigma
2h
•Foment de l'activisme
en primera persona
3h

 

Durant el període de participació als itineraris antiestigma, també existeix la possibilitat de rebre assessorament per part d’Obertament, així com d’accedir a recursos i materials de suport que complementin les formacions.

Totes aquelles taules de salut mental, així com institucions, entitats, serveis i col·lectius vinculats o que en formin part i estiguin interessades en realitzar itineraris formatius antiestigma al seu territori, poden contactar amb Obertament escrivint un correu a la Maria Lomascolo, tècnica de Projectes, al mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

 

Formulari per a entitats | Formulario para entidades

Uniu-vos a la lluita contra l'estigma! Implanteu projectes i esdeveniments antiestigma al teu territori. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d'aquest formulari. | Uniros a la lucha contra el estigma! Implantad proyectos y eventos antiestigma en vuestro territorio. Os podéis poner en contacto con nosotros a través de este formulario.
Nom: | Nombre: * Cognoms: | Apellidos: *
Adreça: | Dirección: Població: | Población:
Codi Postal: | Código Postal: * E-mail: | E-mail: *
Entitat: | Entidad: * Càrrec a l'entitat: | Cargo en la entidad: *
Àmbit d'actuació de l'entitat: | Ámbito de actuación de la entidad:
Comentaris i demandes: | Comentarios y pedidos:
No vull rebre informació d'Obertament: | No quiero recibir información de Obertament:
Obertament tractarà les teves dades personals amb la finalitat d’enviar-te informació (per email, telèfon i correu postal) i proposar-te altres tipus de participació (signar campanyes, fer donatius, incrementar quota, participar en formacions o esdeveniments, etc.). Per exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, i per conèixer altres aspectes relacionats amb la privacitat, consulta la nostra política de protecció de dades. | Obertament tratará tus datos personales con la finalidad de enviarte información (por email, teléfono y correo postal) y proponerte otros tipos de participación (firmar campañas, hacer donativos, incrementar cuota, participar en formaciones o eventos, etc.). Para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, y para conocer otros aspectos relacionados con la privacidad, consulta nuestra política de protección de datos.

Carregant, un moment, si us plau